Bilindiği üzere 17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 7. madde 9. fıkra gereği tebliğlerin sunulduğu kongrelerle ilgili etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekmektedir. Bu kapsamda öğretim elemanlarımızın yapacakları başvurular 5 Ocak 2024 mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Bilgi Notları:

1. Başvuruda kanıtlayıcı belgeler fiziki veya flash bellek / CD olarak verilecektir.

2.  Ortak yazarlı çalışmalarda tek bir araştırmacının başvuru yapması yeterlidir.

3. Üniversite yönetim kurulu nihai kararının akademik teşvik başvuru dosyasına konulması zorunludur.

4. Ek listede belirtilen kongrelerle ilgili başvurular yapılmış olup, aynı kongrelere tam metin ile katılan öğretim elemanlarımızın tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. İlgili karar akademik teşvik başvurularına yetişecek şekilde 8 Ocak 2024 tarihinden sonra üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır.

Ek liste için tıklayınız.

Kanıtlayıcı Belgeler İçin Tıklayınız.

İlgili Yönetmelik Maddesi İçin Tıklayınız.