2023 YILINA AİT AKADEMİK FAALİYETLERE YÖNELİK AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru tarihi [1]

02.01.2024

16.01.2024

Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi [2]

17.01.2024

19.01.2024

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Üst Yazıyla Rektörlüğe İletilmesi [3]

22.01.2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından Birim Akademik Teşvik Komisyonun aldığı kararların değerlendirilmesi [4]

23.01.2024

24.01.2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversitenin Resmi İnternet Sitesinde İlanı

24.01.2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Çevrimiçi Olarak İtiraz Edilmesi

25.01.2024

31.01.2024

İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilip, Sonuçlandırılması

01.02.2024

02.02.2024

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarıyla Akademik Teşvik Almaya Hak Kazanan Öğretim Elemanların Ait Kesin Listelerin Üniversitenin Resmi İnternet Sitesinde İlanı

02.02.2024

* Süreçlerin mevzuatla belirlenen tarihe kadar tamamlanabilmesi için bu süre uzatılmayacaktır.

* Süreçlerin bitiş süreleri ilgili günde, saat 17.00’de sona erer.

[1] UNİS Akademik Teşvik modülü kullanılarak (https://unis.ahievran.edu.tr/) YÖKSİS başvuru formu, başvuru beyan formu (FR-656) ve ilgili akademik yıldaki faaliyetlere ilişkin kanıtlayıcı belgeler sisteme yüklenerek çevrimiçi ortamda başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahipleri, ıslak imzalı başvuru beyan formunu (FR-656) ve YÖKSİS başvuru formunu fiziki olarak ve tüm kanıtlayıcı belgelerini salt okunur şekilde Flash Bellek (USB) / CD içerisine yerleştirerek akademik teşvik takvimine uygun olarak birim akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonuna sunarlar. Başvuru beyanı (FR-656) ilgili Bölüm/ABD tarafından kayıt altına alındıktan sonra ilgili komisyona havale edilir.

[2] Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından başvuruların incelenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi ve/veya gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra nihai karara esas olmak üzere başvuru değerlendirme tutanakları UNİS akademik teşvik modülü (https://unis.ahievran.edu.tr/?) kullanılarak hazırlanır ve sistemden onaylanır. Bu tutanakların imzalı fiziki (yazılı) olarak Bölüm/ABD başkanlığı imzasıyla Rektörlüğe bağlı bölümlere/Dekanlıklara/Müdürlüklere teslim edilmesi gerekir.

[3] Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca imzalanmış tutanaklar, değerlendirme raporları ve puan tabloları Rektörlüğe bağlı bölümler/Dekanlık/Müdürlük aracılığı ile (üst yazı ile) Personel Daire Başkanlığına (Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu) gönderilecektir.

[4] Akademik Teşvik Ödeneği için başvuran öğretim elemanlarının tüm bilgi ve belgelerini içeren dosyaları Rektörlüğe bağlı bölümler/Dekanlık/Müdürlük arşivinde en az iki yıl süreyle muhafaza altına alınmalıdır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2023