Bu sayfada yer alan bilgilendirme; akademik teşvik ödeneği uygulamasına rehber olabilecek usul ve ilkeleri belirlemek amacıyla, 27 Haziran 2018 Tarihli ve 2018/11834 karar sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve 17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından hazırlanan bu kılavuz, Üniversite öğretim elemanlarına başvuru belgelerini hazırlama konusunda yardımcı olmak, birim ve üst komisyonlarının işini kolaylaştırmak, değerlendirmelerin doğru ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını amaçlamaktadır. İlgili akademik teşvik yönetmeliğinin 4. maddesine göre Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu,  başvuru şeklini belirleme konusunda (fiziki başvuru, flash bellek, CD veya çevrimiçi başvuru) nihai karar merciidir. Her akademik faaliyet yılı başvuru dönemi öncesinde Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu, başvuru takviminden önce uygulama usul ve ilkeleri belirleyip, duyurulmasından sorumludur.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2023