17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 7. madde 9. fıkrası gereği tebliğlerin sunulduğu kongrelerle ilgili etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekmektedir. Bu duruma istinaden 2023 faaliyetleri kapsamında tebliğ kategorisiyle Akademik Teşvik Ödeneğine başvuru yapmak isteyen öğretim elemanlarının mağduriyetlerini engellemek adına dilekçe ve gerekli evrakla Genel Sekreterliğe başvurmaları gerekmektedir. Sunulan belge ve bilgilerin Akademik Teşvik Yönetmeliğinde Madde 7/9’da tanımlanan koşullara uygunluğunu değerlendirmeye yeterli düzeyde bilgi ihtiva etmesi önemlidir. Öğretim elemanlarının bu başvuruyu 5 Ocak 2024 mesai bitimine kadar yapılması gerekmektedir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2023