10.01.2024 tarihli ve 2024/1 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu toplantısında 2023 yılı akademik faaliyetleri kapsamında tebliğ kategorisiyle Akademik Teşvik Ödeneğine başvuru yapmak isteyen öğretim elemanlarının dosyaları 07/01/2020 tarih ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin 7. maddesinin 9. fıkrasına göre incelenmiş olup sonuçların ekli listede belirtildiği haliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

Ekli Liste için tıklayınız.

İlgili Üniversite Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2023