AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ
SIKÇA SORULAN SORULAR
 

Tebliğlerden yapılan atıflar puanlandırılabilir mi?

Tebliğlerden yapılan atıflar akademik teşvik ödeneği kapsamında değerlendirilmez.

Tebliğlere yapılan atıflar puanlandırılabilir mi?

Tebliğlere yapılan atıfların değerlendirilmesinde, sadece Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında kabul edilen tebliğlere yapılan atıflar dikkate alınır (bkz. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 7. madde, 9. fıkra). Bu şartı sağlayan tebliğe gelen atıfların değerlendirilebilmesi için atıf yapan eserin Akademik Teşvik Yönetmeliği Faaliyet Hesaplama Tablosu (Tablo 4) Atıflar başlığında belirlenen sekiz başlıktan herhangi biri içinde yer alması gerekmektedir.

Tezlere yapılan veya tezlerden yapılan atıflar puanlandırılabilir mi?

Tezlere yapılan veya tezlerden yapılan atıflar puanlandırılamaz.

Erken görünüm veya erken erişim gibi (early view, early access, in press, online first, published ahead-of-print, published online, corrected proof, uncorrected proof, vol X, page XX, vol 0, page 0  ) yayınlar puanlandırılabilir mi?

2023 yılı içinde bu tür yayınların künyesi (cilt, sayı, sayfa, makale numarası vs.) alınmış ise puanlandırılabilir. Aksi halde puanlandırılamaz.

Erken görünüm veya erken erişim gibi (early view, early access, in press, online first, published ahead-of-print, published online, corrected proof, uncorrected proof, vol X, page XX, vol 0, page 0  ) yayınlardan yapılan veya bu yayınlara yapılan atıflar puanlandırılabilir mi?

2023 yılı içinde bu tür yayınların künyesi (cilt, sayı, sayfa, makale numarası vs.) alınmış ise puanlandırılabilir. Aksi halde puanlandırılamaz.

Soru kitapları veya ders kitapları akademik teşvik kapsamında değerlendirilir mi?

Hayır, değerlendirilmez.

Editörler kurulu üyeliği, alan editörlüğü, yayın kurulu üyeliği, danışma kurulu üyeliği, makale editörlüğü, misafir editörlük, çeviri editörlüğü vb. görevler teşvik başvurusu kapsamında değerlendirilir mi?

Hayır, değerlendirilmez. Yalnızca dergilerin genel ve tekil editörlükleri (baş editörlükleri) geçerlidir. Çok editörlü dergilerde sadece baş editörlük teşvik kapsamında puanlandırılır.

Birden fazla dergi editörlüğü puanlandırılabilir mi?

Editörlük görevlerinde, farklı dergilerde bile olsa, sadece bir editörlük dikkate alınır.

Çeviri yayınlar puanlandırılabilir mi?

Çeviri yayınlar puanlandırılamaz.

Çeviri bir yayına yapılan atıflar veya çevirilerden yapılan atıflar teşvik kapsamında değerlendirilir mi?

Çeviri bir yayına yapılan atıflar veya çevirilerden yapılan atıflar puanlandırılamaz.

Kitapların veya kitap bölümlerinin yeni baskıları puanlandırılabilir mi?

Kitaplar ile ilgili değerlendirmelerde kitabın yayımlanma yılı esastır. Bu kapsamda daha önce değerlendirilen bir kitap veya kitap bölümünün yeni baskısı değerlendirmeye alınmaz. Diğer bir ifadeyle, bir kitap veya kitap bölümünün baskısından akademik teşvik ödemesi daha önce alınmışsa, bu yayın yeniden puanlandırılamaz. Ancak sonraki baskılar dahi olsa, bu kitap veya kitap bölümünden daha önce akademik teşvik kapsamında faydalanılmamışsa, değerlendirmeye alınır.

Hangi indeksler alan indeksi olarak kabul edilmektedir?

“Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul Ve İlkeleri” Ekler başlığı altında verilen Ek-1 dikkate alınmalıdır.

Sempozyum, çalıştay, kurultay, kongre gibi bir etkinlikte sözlü olarak sunulan tebliğlerin proceedings book/bildiriler kitabı dışında başka bir kitap içerisinde kitap bölümü olarak basılması durumunda bunların ulusal/uluslararası kitap bölümü olarak mı yoksa tebliğ olarak mı değerlendirilmesi gerekir?

Sempozyum, çalıştay, kurultay, kongre gibi etkinliklerde sunulmuş sözlü bildirilerden ortaya çıkmış kitap bölümlerinin veya makalelerin "Yayın" başlığı altında değerlendirilebilmesi için, bunların ilgili yayın (kitap bölümü veya makale) kriterlerini taşıması gerekmektedir. Aksi halde, tebliğ şartlarını taşıması durumunda bu yayınların tebliğ olarak puanlandırılması gerekmektedir. Hem yayın hem tebliğ kategorisinde puanlandırılma yapılamaz.

Bir kitap içinde birden fazla bölüm yazarlığım var. Bunların değerlendirilmesi nasıl yapılacak?

Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.

Televizyona çıkmak ve görüş̧ açıklamak, yorum yapmak, ses veya görüntü̈ kaydı almak özgün kişisel kayıt olarak kabul edilmekte midir?

Ses ve görüntü kaydına ilişkin puanlama yapılabilmesi, özgün ve performansa dayalı olma şartına bağlanmıştır. Bu tanımlama çerçevesinde Radyo/TV vb. ortamlardaki konuşmalar puanlandırılamaz.

Panel, konferans, seminer ve diğer ilgili konuşmalardan puan alabilir miyim?

Bu tarz etkinlikler kapsam dışıdır. Yalnızca uluslararası nitelikteki, belli bir takvimi ve programı bulunan sempozyum, kongre gibi etkinliklerde, tam metni basılmış tebliğler puanlandırılabilir (bkz. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 7. madde, 9. fıkra).

Devlet üniversitesi dışında farklı bir kurumda (MEB, hastane, vakıf üniversitesi vb.) yaptığım yayınlardan/faaliyetlerden puan alabilir miyim?

Yalnızca devlet yükseköğretim kurumlarında yapılan faaliyetlerden puan alınabilir. Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya başka bir kurumdan devlet yükseköğretim kurumları kadrolarına geçen öğretim elemanlarının akademik teşvik puanlarının hesaplanmasında sadece devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirdikleri faaliyetler esas alınır. (bk. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 6. madde, 7. fıkra).

Akademik teşvik başvurusu sırasında geçici görevli olduğum üniversiteye mi kadromun bulunduğu üniversiteye mi başvuru yapacağım?

Kadronuzun bulunduğu üniversiteye başvuru yapmanız gerekmektedir.

ÜAK'tan doçentliğimi aldım ancak kadro unvanım henüz doçent değil. Akademik teşvik işlemleri nasıl gerçekleşecek?

Akademik teşvikte kadro unvanı esastır. Dolayısıyla, ÜAK'tan doçentlik alınmış olsa dahi başvurular mevcut kadro unvanları üzerinden yapılır ve daha sonra yıl içerisinde Doç. kadrosuna atanma gerçekleşse dahi akademik teşvik yıl başvuru esnasındaki (teşviğin hesaplandığı) kadro üzerinden alınmaya devam edilir.

Başvuru ve değerlendirme süreleri içerisinde farklı bir üniversiteye geçiş yapacağım. İşlemlerimi hangi üniversite üzerinden yürütmem gerekli?

Başvuru ve değerlendirme işlemlerinin hâlihazırda kadronuzun bulunduğu üniversite üzerinden gerçekleştirilmesi gerekir. Sonrasında, teşvik puanı geçiş yapılan üniversiteye taşınabilir.

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2023